สุวรรณภูมิ-นครศรีธรรมราช เพิ่มเป็นวันละ 2 เที่ยวบิน

เพิ่มเที่ยวบิน! ไทยเวียตเจ็ทเพิ่มความสะดวก สุวรรณภูมิ-นอ่านเพิ่มเติม “สุวรรณภูมิ-นครศรีธรรมราช เพิ่มเป็นวันละ 2 เที่ยวบิน”