รีวิว ล่องยอร์ชหรู ที่ภูเก็ตโปรโมชั่น 15,900 บาท

 • ลูกค้าสามารถเลือกเวลาออกได้
  10:00-15:00 หรือ 14:00-19:00 น.
 • เครื่องดื่มซอฟดริ้ง
 • ผลไม้ตามฤดูกาล
 • เสื้อชูชีพ
 • อุปกรณ์ดำน้ำตื่น
 • ประกันตาม พรบ
เพิ่มเพื่อน

โปรโมชั่น 17,900 บาท

โปรโมชั่นนี้สำหรับ 10 ท่านเท่านั้น
หากมีจำนวนผู้เดินทางมากกว่านั้น
โปรดสอบถาม,ขอใบเสนอราคาจากเจ้าหน้าที่

 • ลูกค้าสามารถเลือกเวลาออกได้ 10:00-15:00 หรือ 14:00-19:00 น.
 • เครื่องดื่มซอฟดริ้ง
 • ผลไม้ตามฤดูกาล
 • เสื้อชูชีพ
 • อุปกรณ์ดำน้ำตื่น
 • ประกันตาม พรบ,
 • ค่าบัสนั่งเข้าท่าเรือ
 • อาหาร 1 มื้อ (เที่ยงหรือเย็น)

ราคาทัวร์ไม่รวม:

 1. รถรับส่งโรงแรม
 2. ทัวร์ไกด์
 3. แอร์บนเรือ (ลูกค้าต้องการเปิดแอร์จ่ายเพิ่มลำละ 2,000 บาท)
 4. VAT 7%
 5. เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
 6. ค่าอุทยาน หรือค่าขึ้นเกาะ
เพิ่มเพื่อน

โปรโมชั่น 21,900 บาท

 • ลูกค้าสามารถเลือกเวลาออกได้
  10:00-15:00 หรือ 14:00-19:00 น.
 • เครื่องดื่มซอฟดริ้ง
 • ผลไม้ตามฤดูกาล
 • เสื้อชูชีพ
 • อุปกรณ์ดำน้ำตื่น
 • ประกันตาม พรบ,
 • รถตู้รับจากโรงแรม – ท่าเรือ
 • ค่ารถบัสนั่งเข้าท่าเรือ
 • อาหาร 1 มื้อ (เที่ยงหรือเย็น)

ราคาทัวร์ไม่รวม:

 1. ทัวร์ไกด์
 2. แอร์บนเรือ (ลูกค้าต้องการเปิดแอร์จ่ายเพิ่มลำละ 2,000 บาท)
 3. VAT 7%
 4. เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
 5. ค่าอุทยาน หรือค่าขึ้นเกาะ
เพิ่มเพื่อน


วิธีการจองและชำระเงิน
1. เลือกโปรแกรมทัวร์ที่สนใจ ส่งรายการจองให้เราเพื่อข้อมูลที่ว่าง และสรุปค่าใช้จ่ายให้

2. เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดทัวร์ และเลขบัญชีให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง

3. โอนเงินมัดจำค่าทัวร์ 50% ภายในเวลาที่แจ้ง

4. ลูกค้าส่งสลิปหรือหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อผู้จอง ชื่อที่พัก (กรณีจองรถรับส่ง) วันที่เดินทาง อีเมลล์ และเบอร์โทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

5. เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารยืนยันการจอง (Voucher) ให้ลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับการยืนยันการโอนเงินถูกต้องแล้ว

6. ลูกค้าสามารถแสดงรูป Voucher ในมือถือเพื่อยืนยันการจองแก่คนขับรถและเค้าเตอร์ทัวร์ได้เลย


%d bloggers like this: