ต้อนรับ “ลูกเต่าหญ้า” ฟักออกจากไข่

“บ๊ายบายเด็กๆ ปล่อยลงทะเลแล้วเต่าหญ้าหาดท่าไทร”

นับแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๘ (พังงา) รับแจ้งจากอุทยานแห่งชาติเขาลำปี – หาดท้ายเหมือง พบเต่าหญ้าขึ้นมาวางไข่ บริเวชายหาดบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา รวม ๘๑ ฟอง เป็นไข่สมบูรณ์ทั้งหมด หลังใช้เวลาฟัก ๔๖ วัน วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ลูกเต่าหญ้าฟักเป็นตัวรวม ๖๘ ตัว มีไข่ไม่ได้รับการผสม ๑๑ ฟอง ไข่ได้รับการผสมแต่ไม่ฟัก ๒ ฟอง จากนั้นได้ปล่อยลงสู่ทะเลทั้งหมดในเวลา ๒๓.๓๐ น.

ที่มา เว็บไซด์ km.dmcr.go.th