ฟลายอิ้งหนุมาน

หนุมานฟลายอิ้ง
โปรแกรมฟลายอิ้งหนุมาน ผู้ใหญ่และเด็ก ราคาเท่ากัน

โปรแกรม : ฟลายอิ้งหนุมาน 28 ฐาน Program A (รวมอาหาร)     3,200 บาท/ท่าน
รอบ 08.00, 10.00, 13.00, 15.00น.

โปรแกรม : ฟลายอิ้งหนุมาน 28 ฐาน Program B (ไม่รวมอาหาร) 2,900  บาท/ท่าน
รอบ 08.00, 10.00, 13.00, 15.00น.

โปรแกรม : ฟลายอิ้งหนุมาน 16 ฐาน Program C (ไม่รวมอาหาร) 2,200  บาท/ท่าน
รอบ 08.00,15.00น.

วิธีการจองและชำระเงิน
1. เลือกโปรแกรมทัวร์ที่สนใจ ส่งรายการจองให้เราเพื่อข้อมูลที่ว่าง และสรุปค่าใช้จ่ายให้

2. เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดทัวร์ และเลขบัญชีให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง

3. โอนเงินมัดจำค่าทัวร์ 50% ภายในเวลาที่แจ้ง

4. ลูกค้าส่งสลิปหรือหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อผู้จอง ชื่อที่พัก (กรณีจองรถรับส่ง) วันที่เดินทาง อีเมลล์ และเบอร์โทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

5. เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารยืนยันการจอง (Voucher) ให้ลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับการยืนยันการโอนเงินถูกต้องแล้ว

6. ลูกค้าสามารถแสดงรูป Voucher ในมือถือเพื่อยืนยันการจองแก่คนขับรถและเค้าเตอร์ทัวร์ได้เลย

%d bloggers like this: