ทัวร์เกาะไข่ใน ไข่นุ้ย ไข่นอก เต็มวัน

ทัวร์เกาะไข่ ราคาคนไทย

คนไทย ผู้ใหญ่ 990 บาท/ท่าน, เด็ก 790 บาท/ท่าน
ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 1,290 บาท/ท่าน, เด็ก 1,090 บาท/ท่าน
บริการรถรับ-ส่งฟรี จากที่พักในเขตเมือง,ป่าตอง,กะตะ,กะรน

โปรแกรมทัวร์
*รถรับจากโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ (เวลาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พัก)

 09.30 น.               
เดินทางถึงท่าเรือ เช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง

 10.00 น.               
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะไข่นุ้ย โดยเรือสปีดโบ๊ท

10.30 น.               
เดินทางถึงเกาะไข่นุ้ย สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการัง และฝูงปลาสวยงามหลากหลายชนิด

 11.15 น.               
ออกเดินทางจากเกาะไข่นุ้ย ไปยังเกาะไข่ใน ท่านจะได้สัมผัสกับการดำน้ำตื้นดูปะการังและปลานีโม่

 12.30 น.               
พักรับประทานอาหารกลางวัน แบบ บุปเฟ่ต์ ริมชายหาด

 13.30 น.               
ถึงเวลาดำน้ำตื้นรอบๆเกาะไข่ใน ด้วยเรือสปีดโบ๊ท

 14.30 น.               
เดินทางถึงเกาะไข่นอก พักผ่อนเล่นน้ำและชมความสวยงามของขายหาด หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

 16.30 น.               
ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ และพาท่านส่งโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม
1. บริการรถรับ-ส่งฟรี จากที่พักในเขตเมือง,ป่าตอง,กะตะ,กะรน (โซนอื่นๆ มีค่าบริการเพิ่ม)
2. ค่าเรือบริการ,ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น และ ชูชีพ
3. อาหารกลางวัน,เครื่องดื่ม
4. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ
5. มัคคุเทศก์ และ ประกันอุบัติเหตุ

* หมายเหตุ
– บริการรถรับ-ส่ง คิดเพิ่ม 200 บาทต่อท่าน ในโซน ลากูน่า, กมลา, สุรินทร์, และ บางเทา
– บริการรถรับส่ง คิดค่าบริการเพิ่มเป็นรถส่วนตัว 1,200 บาท ในโซน แหลมพันวา, ราไวย์, ในหาน, ไม้ขาว, และสนามบิน
– ทุกทัวร์ทะเล เวลาและโปรแกรมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน

ราคานี้ไม่รวม
* ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ (คนไทย/ต่างชาติ ค่าธรรมเนียม 10 บาท/ท่าน) ชำระตอนขึ้นเกาะ

วิธีการจองและชำระเงิน
1. เลือกโปรแกรมทัวร์ที่สนใจ ส่งรายการจองให้เราเพื่อข้อมูลที่ว่าง และสรุปค่าใช้จ่ายให้

2. เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดทัวร์ และเลขบัญชีให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง

3. โอนเงินมัดจำค่าทัวร์ 50% ภายในเวลาที่แจ้ง

4. ลูกค้าส่งสลิปหรือหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อผู้จอง ชื่อที่พัก (กรณีจองรถรับส่ง) วันที่เดินทาง อีเมลล์ และเบอร์โทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

5. เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารยืนยันการจอง (Voucher) ให้ลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับการยืนยันการโอนเงินถูกต้องแล้ว

6. ลูกค้าสามารถแสดงรูป Voucher ในมือถือเพื่อยืนยันการจองแก่คนขับรถและเค้าเตอร์ทัวร์ได้เลย