ทัวร์อ่าวพังงา เจมส์บอนด์ เขาพิงกัน เกาะปันหยี James Bond Sight Seeing

คลิกจองที่นี่  ผู้ใหญ่ 1,200 บาท/ท่าน
ทัวร์อ่าวพังงา เจมส์บอนด์ เขาพิงกัน เกาะปันหยี 
โปรแกรมทัวร์ / Itinerary James Bond 2

09.30 – 18.00

Pick up from Hotel by minibus.  รับท่านจากโรงแรมที่พักโดยรถตู้
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b8%ab%e0%b8%b2
Visit Monkey Cave (Suwankuha Temple )  แวะเยี่ยมชมวัดสุวรรณคูหา
%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b5
To Phang-Nga Pier Bay National Park  มุ่งสู่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9f%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3
Visit Muslim Village (Koh Panyee) have lunch เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้านเกาะปันหยี ที่นี่มีสนามฟุตบอลลอยน้ำเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย มีสินค้าที่ระลึกจากชาวบ้าน และทานอาหารเที่ยงบนเกาะ
%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b9
Visit James Bond Island and Khao Ping Kan
%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99
Departure from pier,Arrive to your hotel