Featured

ประเพณีพ้อต่อในจังหวัดภูเก็ต

##ประเพณีพ้อต่อในจังหวัดภูเก็ต##

ประเพณีพ้อต่อ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเซ่นไหว้บูชาวิญญาณ บรรพบุรุษแล้วนั้นยังมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการทำบุญอุทิศส่วนบุญให้ กับวิญญาณไร้ญาติ จึงได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า “ซีโกวโจ่ย” (施餓節) มีความหมายว่า เทศกาลอุทิศส่วนบุญให้วิญญาณโดดเดี่ยวไร้ญาติ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ ว่า พ้อต่อ เป็นวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธ และ เต๋า

จังหวัดภูเก็ตได้มีการแบ่งลักษณะของการจัดงานพ้อต่อได้ดังนี้

๑.เก่พ้อ หรือ โกย่พ้อ เป็น พ้อต่อของชุมชนที่อยู่แถวนั้น

๒.ซีเตียวพ้อ เป็น พ้อต่อที่กระทำโดยหมู่ชนกลุ่มพ้อค้า ค้าขายแห่งใดแห่งหนึ่ง

๓.จื้อเต่พ้อ เป็น พ้อต่อที่ทำขึ้นโดยกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น กรรมกรแบกหามจัดไหว้ให้ผู้ร่วมอาชีพที่ตายไปแล้วเรียกล่ออ๊าถาวพ่อ

๔.อ๊ามพ้อ เป็น พ้อต่อของคนที่เคยช่วยศาลเจ้า(อ๊าม)เดียวกัน

๕.บ้าบ๋าพ้อ เป็น พ้อต่อของกลุ่มบ้าบ๋า ย่าหยา

๖.โห่ยพ้อ เป็น พ้อต่อของ สมาคม

ในการจัดงานพ้อต่อลักษณะต่างๆนั้น ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของคนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ จะตกลงกันเพื่อเป็นแบบแผนในปีถัดๆไปซึ่ง จากการรวบรวมข้อมูล มีดังนี้

๑.ชิดโหง้ยจับส้า (七月十三日) ที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวเดิม(ครั้งที่๑) ซึ่งปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์ภูเก็ต ไทยหัว ถนนกระบี่ ซึ่งเป็นโก่ยพ่อ(พ้อต่อของชุมชนที่อยู่แถวนั้น)

๒.ชิดโหง้ยปั่ว หรือชิดโหง้ยจับหง่อ (七月十五日) ที่อ๊ามจ้อซูก้งวงเวียนหอนาฬิกา (เริงจิต) ซึ่งจะกินแดนตั้งแต่สะพานพระอร่าม จนถึงร้านฮับเอก

๓.ชิดโหง้ยจับหลั่ก (七月十六日) ที่ศาลเจ้าจ้ออ๋องติดกับศาลเจ้าแม่ย่านาง เป็นโก่ยพ้อ

๔.ชิดโหง้ยจับฉิด (七月十七日) และชิดโหง้ยจับเปะ ที่บ่านซ้านหรือ ตลาดสดถนนระนอง กินแดนตั้งแต่ถนนเยาวราชมา ถึงบ่านซ้าน เป็นโก่ยพ้อ

๕.ชิ้ดโง่ยจับเปะ (七月十八日) ที่ศาลเจ้าต่องย่องสูบ้านกะทู้ เป็นบ้าบ๋าพ้อ

๖.ชิ้ดโง่ยจับเก้า (七月十九日) ที่บางเหนียว(ครั้งที๑) เป็นโก่ยพ้อ

๗.ชิ้ดโง่ยหยี่จ๊าบ (七月二十日) กลับมาจัดที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว(เดิม) ถนนกระบี่อีกครั้ง แต่ในคราวนี้เรียกว่าเกี้ยนเต็กพ้อต่อหรือเกี้ยนเต็กพ่อ เป็นการพ้อต่อของสมาคมอั้งยี่เกี้ยนเต็กภายในสมาชิก และได้ตกทอดมาถึงวันนี้ ซึงในสมัยนั้นเขาถือเป็นโห่ยพ่อ(พ้อต่อของ สมาคม) แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นโก่พ่อไปแล้ว

๘.ชิดโหง้ยหยี่จับอิด (七月廿一日) ที่อ่าวเกหรือถนนตะกั่วป่าเป็นโก่ยพ่อ ในอดีตในวันนี้นอกจากมีที่อ่าวเกแล้ว ที่บางเหนียวก็มีพ้อต่อที่กรรมกรแบกหามจัดไหว้ให้ผู้ร่วมอาชีพที่ตายไปแล้ว โดยจัดที่บางเหนียว เขาเรียกล่ออ๊าถาวพ้อ เดี๋ยวนี้หล่ออ๊าถาวไม่มีแล้วก็เลยเลิกไป

๙. ชิดโหง้ยหยี่จับหยี่(七月廿四日) ที่ศาลเจ้าต่องย่องสูบ้านกะทู้ เป็นบ้าบ๋าพ้อ

ในสมัยก่อนมีการจัดพ้อต่อของกลุ่มบ้าบ๋า ย่าหยาทีโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว(เดิม) ในวันชิดโหง้ยหยี่จับส้า (七月廿三日) เป็นบ้าบ่าพ้อ แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้ว

๑๐.ชิดโหง้ยหยี่จับหง่อ (七月廿五日) ที่ศาลเจ้าต่องย่องสูบ้านกะทู้ เป็นบ้าบ๋าพ้อ

๑๑.ชิดโหง้ยหยี่สี่ถึงชิดโหง้ยส่าจ๊าบ (七月廿四日止七月三十日) ที่อ๊ามพ้อต่อก้งบางเหนียว เป็นการจัดงานพ้อต่อยาวไปจนถึงปิดท้ายเดือน ๗ เลย

๑๒.ชิดโหง้ยส่าจ้าบ(七月十七日) ที่สมาคมฮกเกี้ยน (ฮกเกี้ยนโฮยก้วน) ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นบ้าบ๋าพ้อ

สำหรับในจังหวัดภูเก็ต สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับงานนี้ก็คือ “ขนมเต่าสีแดง” หรือที่เรียกว่า “อั่งกู้” เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของงานนี้เลย ซึ่งประชาชนจะทำมาเซ่นไหว้ ทำด้วยแป้งข้าวสาลี ผสมกับน้ำตาล ปั้นเป็นตัว หรือเข้าพิมพ์อัดเป็นรูปเต่า ขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง แล้วย้อมด้วยสีแดง บ้างคนที่มีฐานะทำมาถวายมีขนาดใหญ่มากๆ ถ้าคนทั่วๆไปก็จะทำอันเล็กๆมาถวาย คนจีนนั้นนิยมว่า เต่าเป็นสัตว์อายุยืน การทำพิธีต่างๆ จึงนิยมนำเต่ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของพิธีด้วย นัยว่าจะทำให้อายุยืนเหมือนเต่านั่นเองครับ…🍊🍏🍎

##ท้ายสุดนี้##ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้การสัมภาษณ์เรียบเรียงนำมาถ่ายทอดและนำเสนอ##…

“นพ.ประสิทธิ์ โกยศิริพงษ์”,คุณครูฤดี ภูมิภูถาวร,และบุคคลอีกหลายท่านครับ…##ขอขอบคุณมากครับ##😊😊

ขอขอบคุณข้อมูลดีดี เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนะธรรมอันดามัน

https://www.facebook.com/1770379049866544/posts/2460873247483784?s=100006886237877&sfns=mo

Featured

เที่ยวพังงา อย่าพลาด 😋

อากาศร้อนๆแบบนี้

ไปหาน้ำแข็งใสเย็นๆกินกันดีกว่า

ใส่ทุกอย่าง 20 บาท

หวานบาดใจกันไปเลยทีเดียว

พ่อค้าตัวน้อย
ราดเข้าไปทั้งน้ำเชื่อม และนมข้น

เที่ยวพังงา ขับรถช้าๆ แต่แวะชิมนานๆ

20 บาท ได้น้ำแข็งใส ไซด์จัมโบ้

แผนที่

Прокат автомобилей Пхукет

Свободна для аренды♥️

Toyota vios , 2015 🌈

Toyota Yaris E 2018

Honda Jazz 2017

✅ Автоматическая коробка передач

✅ Кондиционер

✅ Включённая страховка

💰Стоимость 900 батт в сутки, в месяц 18,000 батт

Возвратный Депозит: 5,000 батт

🚗🚗🚗

☎ 📞 +66839690676 What’s App phuketbesttravel.com

ต้อนรับ “ลูกเต่าหญ้า” ฟักออกจากไข่

“บ๊ายบายเด็กๆ ปล่อยลงทะเลแล้วเต่าหญ้าหาดท่าไทร”

นับแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๘ (พังงา) รับแจ้งจากอุทยานแห่งชาติเขาลำปี – หาดท้ายเหมือง พบเต่าหญ้าขึ้นมาวางไข่ บริเวชายหาดบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา รวม ๘๑ ฟอง เป็นไข่สมบูรณ์ทั้งหมด หลังใช้เวลาฟัก ๔๖ วัน วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ลูกเต่าหญ้าฟักเป็นตัวรวม ๖๘ ตัว มีไข่ไม่ได้รับการผสม ๑๑ ฟอง ไข่ได้รับการผสมแต่ไม่ฟัก ๒ ฟอง จากนั้นได้ปล่อยลงสู่ทะเลทั้งหมดในเวลา ๒๓.๓๐ น.

ที่มา เว็บไซด์ km.dmcr.go.th