083 969 0676

Toyota Vios

ราคาค่าเช่า:

 • ฤดูฝน พฤษภาคม - ตุลาคม: 800 บาท/วัน
 • ฤดูร้อน พฤศจิกายน - เมษายน: 900 บาท/วัน
 • เทศกาลปีใหม่ 25 ธันวาคม - 5 มกราคม: 1,000 บาท/วัน

เงื่อนไขการเช่ารถ

 • - ราคารถรวมประกันภัยชั้น1 ( Deductble 5,000บาท) ผู้เช่าจะเป็นผู้จ่ายเมื่อเป็นฝ่ายผิดเองหรือไม่มีคู่กรณี
 • - รถบริการรับและส่งเฉพาะที่สนามบินภูเก็ตเท่านั้น
 • - ทางร้านเก็บบัตรประจำประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุไว้เป็นมัดจำการเช่ารถ
 • - รับ-คืนรถนอกเวลา 21.00-06.00 น. เพิ่มค่ารอรับ 200 บาท (ร้านปิด 21.00 น.)
 • - คืนรถช้าจากเวลาที่รับรถ หากแจ้งล่วงหน้า คิดชั่วโมงละ 100 บาท
 • - คืนรถช้ากว่าเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญาเช่า ปรับชั่วโมงละ 200 บาท
 • - รถใช้ได้เฉพาะเขต ภูเก็ต พังงา กระบี่เท่านั้น หากผิดสัญญา ปรับ 20,000 บาท
 • - ห้ามสูบบุหรี่ในรถ (ปรับ 2,000บาท)
 • - รถวีออส แจ๊ส ยาริสและซิตี้ สำหรับ 5 ที่นั่งเท่านั้น
 • - ทางร้านจะเติมโซฮอล 95ไว้ให้เต็มถัง ลูกค้าก็เติมโซฮอล 95 คืนกลับเต็มถังเช่นกัน

บริการรถเช่า ทัวร์ภูเก็ต รถตู้พร้อมคนขับ ยอร์ชเหมาลำ ซิตี้ทัวร์ ชมสยามนิรมิต ภูเก็ตแฟนตาซี

WeChat
Copyright © 2018 Phuket Best Travel | ดิดต่อสอบถาม